Centrul de Educație Incluzivă Căsuța cu Cireșe este un proiect Salvați Copiii Iași de peste 11 ani, care se adresează în special unei comunității defavorizate din Iași, zona Şes Bahlui (cartierul Dacia), unde locuiesc aproximativ 100 de familii cu copii, majoritatea fără forme legale. Condiţiile de locuit sunt extrem de dificile: fără căldură, fără apă, canalizare şi electricitate. Abandonul şcolar sau riscul de abandon şcolar sunt obişnuinţe ale comunităţii.

Beneficiarii proiectului:

Copii care provin din familii cu dificultăți financiare majore (condiții precare de locuit, fără electricitate, apă, canalizare); Copii implicați în munca pe stradă (cerșit, prestare diverse munci în piețe, colectat deșeuri); Copii traficați sau cu risc de a fi traficați; Copii care provin din familii în care este prezentă violența de orice tip; Copii cu risc de separare părinți; Copii cu părinții plecați în străinătate; Copii nestimulați educațional, neșcolarizați, cu risc de abandon școlar, cu dificultăți de adaptare școlară;

Asigurarea funcţionalităţii Centrului Căsuța cu Cireșe este esenţială pentru 120 de copii, deoarece asigurăm accesul la educație și oferim premisele necesare pentru ruperea cercului vicios al transmiterii abuzului şi abandonului şcolar între generații.

În cadrul centrului, copiii dar și familiile lor beneficiază de servicii diversificate:

recuperare și monitorizare psiho-socio-educațională; terapie ocupațională; activități educaționale și de recuperare școlară; integrare/ reintegrare școlară; servicii psiho-sociale pentru familie; servicii de asistență socială; servicii de asistență medicală; servicii de consiliere juridică în vederea obținerii drepturilor de care beneficiază prin lege; sprijin material pentru situații de urgență.

Pentru ca ei să primească sprijinul nostru avem nevoie de ajutorul tău!

Cu fiecare 100 lei donați:

6 copii vor beneficia de activități specializate de recuperare școlară;
20 de copii vor primi o gustare în fiecare zi;
20 de copii își vor serba ziua de naștere / lună;
2 familii primesc sprijin în situație de urgență;
2 copii primesc rechizite pentru a merge la școală.

Despre Salvaţi Copiii Iași

Salvaţi Copiii Iași este o organizație nonguvernamentală, non-profit, care din 1991 militează activ pentru drepturile copilului si protectia copilului în regiunea de Nord Est a României.

În 2021, Salvaţi Copiii Iași, a împlinit 30 de ani de activitate în beneficiul copiilor.  Lucrăm cu copiii, dar şi cu părinţii și profesioniștii din domeniul social și educațional: armonizarea acestei triade este esenţială pentru educaţia şi bunăstarea copiilor. In cei 30 de ani, Salvati Copiii a inclus în programele sale peste 100.000 de copii, asigurându-ne că protecția copilului nu este încălcată și că drepturile copilului sunt respectate pentru copiii implicați în aceste programe.  Implicăm anual în activitățile cu copiii și în programele desfășurate peste 100 de voluntari și 450 de membri.

În prezent, organizaţia desfăşoară proiecte și asigură servicii în 6 județe din Nord Estul României.