Vino să cunoști Iașul! Te așteptăm cu cele mai remarcabile puncte de atracție.


Palatul Culturii din Iași

Descoperă crâmpeie de frumos care dau valoare ! Element emblemă al Iașului, Palatul Culturii este opera arhitecților Ion D. Berindey alături de A. D. Xenopol și Grigore Cerchez. Palatul, o impresionantă clădire, a fost construit între anii 1906 – 1925, pe locul unde, cândva, se afla Palatul Domnesc.

În turnul central, ce este poziționat frontal, există orologiul cu carillon, format din opt clopote care reproduc, din oră în oră, „Hora Unirii”. Palatul adăpostește muzee de artă, știință și tehnică, etnografie, istorie.


Ansamblul urbanistic Palas

Relaxează-te într-o atmosferă de vacanță! Situat în centrul istoric, în apropierea Palatului Culturii, ansamblul urbanistic PALAS este un veritabil „oraş în inima oraşului”. Axat pe conceptul „lifestyle center”, PALAS include un shopping mall, shopping street, săli de evenimente, hotel de 4*, clădiri de birouri clasa A, parcare subterană cu aproximativ 2.500 locuri, parc şi spaţii verzi, toate pe o suprafaţă construită de peste 270.000 mp. Palas Iaşi, a fost finalizat după investiţii de 265 mil. €, contribuția a 2.000 de oameni şi opt ani de muncă.


Catedrala Mitropolitana

Simte bucuria lină ce te înconjoară! Vizitează Catedrală Mitropolitană – o construcţie monumentală din veacul al XIX-lea, construită pe locul unde s-au aflat temeliile a două biserici mai vechi: biserica Albă (sec. XV) şi biserica Stratenia (sec. XVII).

Catedrala Mitropolitană din Iași, cu hramul Sfânta Parascheva, Întâmpinarea Domnului și Sfântul Mucenic Gheorghe, este biserica catedrală a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, una dintre cele șase catedrale mitropolitane ortodoxe din România, inclusă pe Lista monumentelor istorice. Pictura interioară i se datorează în cea mai mare parte lui Gheorghe Tătărescu (1820-1894).


Mănăstirea Golia

Trăiește o clipă de liniște! Descoperă Vechea ctitorie a marelui logofăt Ioan Golia din sec. al XVI-lea, biserica „Înălțarea Domnului” ce a fost refacută la alte dimensiuni de voievodul Vasile Lupu între anii 1650-1653 și terminată de fiul său, Ștefăniță Vodă. Mănăstirea este înconjurată de un zid înalt, prevăzut la colțuri cu turle ridicate în 1667 și un turn-clopotniță refăcut la 1900. Turnul Goliei are o înălțime de 30 metri. Vizitatorul care dorește să aibă o panoramă a orașului trebuie să urce cele 120 de trepte. Turnul este unul dintre simbolurile Iașului.


Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi

Vino să-ți descoperi pacea interioară! Concepută că un ansamblu mănăstiresc tradiţional, Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur) este până astăzi unul dintre cele mai renumite complexe de artă feudală românească, o capodoperă arhitecturală trecută în legendă şi care nu încetează a uimi vizitatorii din întreagă lume. O magnifică broderie de piatră îmbracă în întregime zidurile bisericii. Este vorba de blocuri de piatră sculptate unul câte unul cu o minuţiozitate perfectă, într-o asociere de stiluri complet diferite, sudate ulterior între ele cu plumb topit. Acest stil care împrumută elemente caucaziene, bizantine, gotice, baroce, ar fi riscat în alte condiţii să conducă la un eşec din punct de vedere artistic, însă la Trei Ierarhi s-a concretizat într-o capodoperă.


Muzeul Unirii din Iași

Pășește înapoi în istorie! Clădirea este monument istoric și de arhitectură, construită între 1800 – 1806, în stil neoclasic. Casa Catargiu, azi adăpostind Muzeul Unirii, a fost proprietatea mai multor familii boierești precum logofătul Costache Catargiu, hatmanul Constantinică Palade, spătarul Mihalache Cantacuzino Pașcanu.

Astăzi muzeul expune piese de istorie evocând Revoluția de la 1848 și Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859 (documente, piese de mobilier și obiecte de decorație interioară, obiecte ce au aparținut lui Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri și altor personalități ale epocii).


Palatul Universitar din Copou

Învață să știi ineditul Iașului! Construit între 1893 și 1897 pe locul Teatrului Mare (care a ars în 1888), Palatul Universitar – primul din România, a fost înălțat dupa planurile arhitectului Louis Blanc. Inițial, clădirea Universității se reducea la aripa din deal, acolo unde se afla aula veche, precum și biblioteca veche, care au acum un aer de epocă. Intrarea în acest corp de clădire se face printr-un monumental hol de marmură numit Sala Paşilor Pierduţi. Decorat cu picturi în frescă realizate de Sabin Bălașa, cele 19 picturi murale reflectă sufletul, tinereţea, istoria şi poezia poporului român. O veritabilă beatitudine de albastru, ce acoperă aproximativ 300m2 din clădirea principală a Universităţii, muralele au fost concepute de maestrul inorogilor şi al siluetelor cosmice între anii 1968 şi 1978.


Grădina Botanică “Anastasie Fătu” 

Relaxează-te în aer liber! În Grădina Botanică, precum și în muzeul și herbariul Grădinii Botanice, este conservată si valorificată o bogată colecție de plante autohtone și exotice provenind din Europa și alte continente.

S-a înființat la Iași, în anul 1856, ca prima Grădină Botanică din România, de către medicul și naturalistul Anastasie Fătu, mare patriot, filantrop și om de cultură. În Sectorul Sistematic, pe o suprafață de 5 ha, se cultivă aproximativ 2.000 de taxoni, plante ierboase și lemnoase dispuse după înrudirea lor naturală în încrengături, ramuri, ordine și familii.


Bojdeuca “Ion Creanga”  

Amintește-ți sa fii copil! O casuță extrem de simplă, dar foarte cochetă, desprinsă parcă din poveşti, bojdeuca păstrează şi acum atmosfera poetică a vremurilor în care aici a locuit, în ultimii 17 ani de viaţă, Ion Creangă, scriitorul pentru „copii între 7 şi 90 de ani”, un clasic al literaturii române remarcat prin măiestria basmelor şi poveştilor sale. Tot aici vizitatorii au ocazia să admire şi câteva din obiectele care i-au aparţinut marelui nostru scriitor, cel mai iscusit, cunoscut şi admirat povestitor pe care l-a dat acest neam.

Bojdeuca a devenit muzeu în 1918, fiind cea dintâi casă memorială din țară. În 1989, cu ocazia centenarului morții scriitorului, s-a inaugurat alături de bojdeucă o spațioasă clădire în care se află expoziția documentară și un amfiteatru pentru vizitatori.


Teatrul Național ”Vasile Alecsandri”

Hai la teatru! Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi este printre cele mai frumoase din lume, o veritabilă bijuterie arhitectonică ce adăposteşte adevărate monumente de artă. A fost înființat în 1840, sub conducerea lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu. Din decembrie 1846, Teatrul Național a funcționat în noua sală a Teatrului cel Mare de la Copou.

În februarie 1888, în urma unui incendiu devastator, clădirea Teatrului de la Copou este distrusă.

Actuala clădire a fost construită pe locul vechii primării, între anii 1894 și 1896, fiind considerată a fi cel mai vechi și cel mai frumos lăcaş de acest gen din țară.

Inaugurată odată cu teatrul, uzina electrică a acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iași.


GHIDUL Turistic al Iașului, apărut le Editura Doxologia, este o lucrare necesară romanticului și istoricului oraș al celor 7 coline. Plin de imagini atent alese și mai ales de informații inedite pe care nici unii dintre ieșeni nu le cunosc despre orașul lor iubit, ghidul reprezintă un călduros salut de bun venit pentru turiștii care pășesc pentru prima oară, și nu numai, în capitala Moldovei. Nu ne rămâne decât să vă urăm: Bun venit in Iași! Un oraș plin de istorie, spiritualitate, cultură, artă și dragoste!